16

Sie 1991

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r.

w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych

Sygnatura:

Dz.U. z 1991 r. Nr 72, poz. 312

Data publikacji:

16 sierpnia 1991 r.

Data wejścia w życie:

29 sierpnia 1991 r.

Strona korzysta z plików cookies