22

Kwi 1955

Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 marca 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych

Sygnatura:

Dz.U. z 1955 r. Nr 17, poz. 100

Data publikacji:

22 kwietnia 1955 r.

Data wejścia w życie:

1 lipca 1955 r.

Strona korzysta z plików cookies