25

Wrz 2013

 • Status

  obowiązujący

 • Sygnatura

  M.P. z 2013 r., poz. 774

 • Data wydania

  23 września 2013 r.

 • Data publikacji

  25 września 2013 r.

Strona z 1
MONITOR POLSKI
'=,(11,.85=ĉ'2:<5=(&=<32632/,7(-32/6.,(-
:DUV]DZDGQLDZU]HĞQLDU
3R]
774
OBWIESZCZENIE
35(=(6$*ąÏ:1(*285=ĉ'867$7<67<&=1(*2
]GQLDZU]HĞQLDU
ZVSUDZLHZ\VRNRĞFLSU]HFLĊWQHJRGRFKRGX]SUDF\ZLQG\ZLGXDOQ\FKJRVSRGDUVWZDFKUROQ\FK
]KDSU]HOLF]HQLRZHJRZU
1DSRGVWDZLHDUWXVWDZ\]GQLDOLVWRSDGDURSRGDWNXUROQ\P']8]U1USR]]SyĨQ
]P

RJáDV]DVLĊĪHSU]HFLĊWQ\GRFKyG]SUDF\ZLQG\ZLGXDOQ\FKJRVSRGDUVWZDFKUROQ\FK]KDSU]HOLF]HQLRZHJRZ\QR-
VLáZU]á
3UH]HV*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJRJ. Witkowski

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]1USR]L1U
SR]]U1USR]]U1USR]L1USR]]U1USR]]U1U
SR]L1USR]RUD]]USR]

Strona korzysta z plików cookies