11

Lip 2013

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r.

sygn. akt SK 23/10

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  11 czerwca 2013 r.

 • Data publikacji

  11 lipca 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  11 lipca 2013 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 802

 • Źródło

  ISAP

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.
Poz.
802
WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 11 czerwca 2013 r.
sygn. akt SK 23/10
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Rymar – przewodniczący,
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca,
Piotr Tuleja,
Andrzej Wróbel,
Marek Zubik,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na roz-
prawie w dniu 11 czerwca 2013 r., skargi konstytucyjnej Krystyny Hulackiej o zbadanie zgodności art. 547 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie
przysługuje zażalenie na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania, z art. 78
i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
orzeka:
Art. 547 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) nie jest
ni ez go dn y z art. 78 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel Marek Zubik

Strona korzysta z plików cookies