8

Sty 2013

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

Uwaga!

Poniżej widzisz treść ustawy, aktualną w momencie publikacji. Od tamtej pory, tekst zmienił się 2 razy.
Zobacz aktualną wersję tej ustawy »

Strona z 109
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.
Poz.
21
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
1), 2), 3)
 
Przepisy ogólne
 
Zakres ustawy
Art. 1.            -
             -
         
1)
                      
                
                      -
              
                 
               
                
                      
                    -
                  
                       -
   
2)
         
                  
                  
                 -
                     
      
                 
                  
                  
                       
               
                      
                      
              
             
                       
                    
                  
                 
                      
   
      
Art. 2.      
      
               -
  
              -
               
  
  
     
   
           
           
          
                 
    
 
           
                
              
              -
            
               -

 
          
              
          
  
                  -
            
              -
              
               
         
                 -
                   
                -
                   
               
         
                 
             
3)
                
             
                           -
               
               -
              
                 
   
      
 
Objaśnienia określeń ustawowych
Art. 3.       
               
            -
         
               
            
         
            
              -
              -
    
           
      
       
      
                 
      
            -
           -
               -
           
           
            
        
              
             
                -
                
              
      
               -
   
             -
              
                -
                 
                
 
                  
                      
4)
),
              
                  


4)
                        
                               
                             
                            
                           
  

                      
                  
      
                 -
            
              
  
              
                
             
          
          
     
        
              
          
                 -
            
       
                 
           
               
 
                -
               
          
                 
            
             
         
                 
          
 
             
               
              
          
           -
         
        

               
          
            
       
        
     
             -
          
              
     
      
               
            
            
          
        -
            -
           
              -
             
           
            -
               
             
       
              
         
       
                
             -
             
          
          
           
            
 
Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
Art. 4.               -

   
              
            
    
                
             
             -
        
             
            
               

Art. 5.              -
              
           
Art. 6.             
           
      
Art. 7.              -
                
         
          
          
            
                 
               
                  
Art. 8.           
            -
     
           
            
           
          
           
              
          
              
          
     
              
            
   
           
       
Art. 9.         
              
          
              -
                  
roku.
                  
            
            
           
           
        
           
        
      
 
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Art. 10.             
               
       
             
 
           
             
              
            
Art. 11.              -
              
 
         
           
           
            
             
              
              
              -
            -
              
       
               
                
              
                   -
            
           
                
              -
               
Art. 12.            
               -
             
   
               
          
Art. 13.           -
          
               -
         
      
 
Utrata statusu odpadów
Art. 14.                -
 
   
         
          
              -
          
               
      
               
Art. 15.            
              -
    
 
Zasady ogólne gospodarki odpadami
 
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Art. 16.            -
      
         
      
            
 
 
Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
Art. 17.        
   
    
 
   
 
Art. 18.            
                -
            
                 
 
      
               
odzyskowi.
                  
                 -
          
               
           
              
   
              
  
               
     
              
Art. 19.            
        
          
   
             
              
 
 
Zasada bliskości
Art. 20.             
     
               -
              
                
  
    
        
       
              
         
                -
              -
             
         
           
              
             
     
     Poz. 21
   
   
           -
        
  
          
              
    
            
                    
       
 
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Art. 21.           
              -
     
           -
             
           
               
             -
         
            
  
       
 
Koszty gospodarowania odpadami
Art. 22.            
           -
              
 
Zbieranie i transport odpadów
Art. 23.       
      
           
   
   
   
     Poz. 21
   
   
  
          
             
            
           
           
               
    
                  
                       
           
          
  
            
             
        
Art. 24.            -
           
               
    
           

           
            
             -
            
            
           
               
                
           
              -
    
 
Magazynowanie odpadów
Art. 25.              -
          
            
      
             
            
     Poz. 21
           
             -
       
              
           
                  
 
             -
          -
           
             -
     
                 -
       
 
Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Art. 26.             
   
                -
              
            -
   
             
           
  
              
            
        
           
            
   
  
   
 
Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
Art. 27.           
            
   
          
           -
          
           
     
               
            
     Poz. 21
             
                        
               -
 
              -
             
                           
           -
              -
            -
    
          
           
          
      
             
                
      
           
             
         
        
             
        
                -
              -
        
         
Art. 28.            
               
          
            
             
 
Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
Art. 29.        
           
              
     
          -
    
     Poz. 21
Art. 30.         
         
              
  
            
             
   
       
               
              
       
             
            
       
               -
                   
             

Art. 31.              
            -
  
             
 
             
     
            
          
          
    
      
    
              
            
  
           
            
           
         
   
         
   
             
   
     Poz. 21
 
Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
Art. 32.             
           
             
         
            
         
       
                 
               
               
            
             -
           
            
            
  
            -
                -
             
             
         
 
Postępowanie z odpadami
Art. 33.               
                  -
                 
             
            -
           
               
             
           
             -
             -
               
       
 
Plany gospodarki odpadami
Art. 34.            
              -
          
         
    
     Poz. 21
         
          
              
           -
   
           
      
Art. 35.     
                 
          
      
          
  
            -
   
         
           
         
             -
            -
               
          
             -
          -
           -
 
              
                -
           -
 
           
           
           -
     
           
             -
          
           -
          
      
             
     
          
     
        
             
     
    
     Poz. 21
            -
             
              
   

               
     
          
  
          
        
           
         -
  
            -
 
             
    
           
  
           
              
          
             -
                 -
      
            
         
              
              -
          
             -
            
             
             
         
           
           
         
             -
               
        
         
               -
    
            
    

                      
                                
                           
            
     Poz. 21
Art. 36.             
          
           
            -
           
             
         
              
                
            
               
          
            
           
           
  
          
             
           
        
Art. 37.            
          
            
           
Art. 38.            
   
         
    
            
             
              
  
             -

        
            
 
            
Art. 39.              -
              
           
           
     Poz. 21
   
            
        
          
             
Art. 40.          
        
            
            -
          
 
Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru
 
Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Art. 41.           
             
        
   
  
              
           
    
            
           
                  
       
     
               -
      
             
            
                 
         
           
                
              -
        
     Poz. 21
                
         
                  
                      

).
Art. 42.             
             
      
    
         
        
           
         
          
         
           
            
       
      
            
             
      
           
  
    
         
            
                 
           
         
         
           
         
           
           
       
            
          
            

                    
                             
                         

Strona korzysta z plików cookies