7

Sty 2013

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

Strona z 109
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.
Poz.
21
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
1), 2), 3)

Przepisy ogólne

Zakres ustawy
Art. 1. -
-

1)


-





-

-

2)



-


                 














  
Art. 2.

-

-







         






-

-




         

-

-



-

-





3)


-

-



  

Objaśnienia określeń ustawowych
Art. 3. 

-





-
-







-
-
-






-



-

-

-





4)
),




4)









  
-








     



-






-












          
-
      








-



  



  
-
-

-

       
-







-



      


Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
Art. 4. -







-


  


Art. 5. -


Art. 6. 

  
Art. 7. -








Art. 8. 
-
















Art. 9. 


-

roku.

    






  

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Art. 10. 








Art. 11. -









-
-





-



-

Art. 12.  
-




Art. 13. -

-

  

Utrata statusu odpadów
Art. 14. -




-




Art. 15. 
-


Zasady ogólne gospodarki odpadami

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Art. 16. -






Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
Art. 17. 





Art. 18. 
-
              


  

odzyskowi.

-










Art. 19. 







Zasada bliskości
Art. 20. 

-








-
-




          

  Poz. 21


-









Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Art. 21. 
-

-



-

 



Koszty gospodarowania odpadami
Art. 22. 
-


Zbieranie i transport odpadów
Art. 23. 





  Poz. 21







      




  





Art. 24. -





        

-






-


Magazynowanie odpadów
Art. 25. -





  Poz. 21

-





-
-

-

-


Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Art. 26. 

-

-













Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
Art. 27. 
       


-





  Poz. 21


-

-


-
-
-

          

           





   




-
-


Art. 28.          





Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
Art. 29. 



-

  Poz. 21
Art. 30. 



        



     





-



Art. 31. 
-























  Poz. 21

Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
Art. 32. 










-




-
-




Postępowanie z odpadami
Art. 33. 
-


-




-
-



Plany gospodarki odpadami
Art. 34. 
-



  Poz. 21



-

      

Art. 35. 



       

-




-
-


-
-
-


-
-

    

-


-

-
          









  Poz. 21
-








   


-

-








-
-

           


-

-





            
          
-

       
           
-








  Poz. 21
Art. 36. 


-









         




          

Art. 37. 
           









-





Art. 39. -



  Poz. 21

    

      

Art. 40. 


-


Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Art. 41. 












-







-

  Poz. 21





).
Art. 42. 






      













       

















Strona korzysta z plików cookies