8

Sty 2013

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  14 grudnia 2012 r.

 • Data publikacji

  8 stycznia 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  23 stycznia 2013 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 21

 • Źródło

  ISAP

Prace w Sejmie

29

Maj 2012

Projekt ustawy

o odpadach

 • Rada Ministrów Rada Ministrów

Dotyczy określenia zasad postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi zwłaszcza o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

Strona korzysta z plików cookies