6

Kwi 2005

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego

Sygnatura:

Dz.U. z 2005 r. Nr 57, poz. 498

Data publikacji:

6 kwietnia 2005 r.

Data wejścia w życie:

6 kwietnia 2005 r.

Strona korzysta z plików cookies