24

Mar 2000

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej

Sygnatura:

Dz.U. z 2000 r. Nr 20, poz. 254

Data publikacji:

24 marca 2000 r.

Data wejścia w życie:

8 kwietnia 2000 r.

Strona korzysta z plików cookies