Przejrzysty Kraków

Program Przejrzysty Kraków, prowadzony przez Fundację Stańczyka, ma na celu wieloaspektowy monitoring życia publicznego w Krakowie. W ramach programu prowadzony jest obecnie monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

12

Cze 2013

Debata na posiedzeniu Rady Miasta

Zmiana ws programu mecenatu artystycznego i usług publ. w zakresie kultury

Posiedzenie:

76

Punkt:

29

Zmiana uchwały Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury " pracownie twórcze" (z późn. zm.)

Projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic
Druk nr 1292
Pozytywna opinia prawna Kamila Krawczyk-Dobrzańska
Data wpływu -13/05/31
Projekt doręczony - 13/06/03

Wystąpienia

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG:

Strona korzysta z plików cookies