Wskaźniki Banku Danych Lokalnych

Szpitale ogólne - oddziały opieki długoterminowej

Grupa:

Szpitale

Szczegółowość:

Województwa

Data aktualizacji:

28 września 2010 r.

  • Rodzaje oddziałów:

oddziały

487,00 [-] w 2000 r.

10.9 % w stosunku do 1999 r.

łóżka rzeczywiste na oddziałach

18 089,00 [-] w 2000 r.

3.1 % w stosunku do 1999 r.

leczeni na oddziałach (łącznie z ruchem międzyoddziałowym)

272 731,00 [osoba] w 2000 r.

9.1 % w stosunku do 1999 r.

Strona korzysta z plików cookies